قالیشویی پاکمهر دریوسف آباد که یکی از محله های قدیمی تهران در منطقه 6 می باشد ، یکی از بهترین و ممتاز ترین قالیشویی های مجاز در منطقه یوسف آباد و خیابانهای اطراف مانند ، سید جمال الدین اسد آبادی ، خیابان مستوفی ، خیابان جهان آراء و از شمال بزرگراه شهید همت ، از […]

مشاهده بیشتر

پاکمهر بعنوان مجهزترین قالیشویی در منطقه یوسف آباد آماده سرویس دهی به ساکنین محله یوسف آباد میباشد . باتوجه به شرایط جغرافیایی یوسف آباد که در قلب تهران جای دارد و از نظر استراتژیکی برای قالیشویی پاکمهر بسیار حائز اهمیت است ، خدمات متمایز و ویژه ای برای این محله در نظر گرفته ایم. این […]

مشاهده بیشتر