قالیشویی میرداماد: قالیشویی پاک مهر شاخص ترین قالیشویی در نزدکی میرداماد میباشد. به دلیل ترافیک این محله دسترسی های آن برای قالیشویی های مناطق مختلف تهران دشوار است. میرداماد که در منطقه 3 تهران واقع است، با شریعتی، خیابان ولیعصر و آفریقا مجاور است. قالیشویی آفریقا از نظر مردم قالیشویی شغل بسیار ساده ای میباشد ، […]

مشاهده بیشتر