آدرس قالیشویی در تهران: کلیه مناطق تهران | شمال تهران | غرب تهران | شرق تهران | جنوب تهران

مطالب قالیشویی

قالیشویی پاک مهر در بلوار اندرزگو: قالیشویی پاکمهر از جمله شناخته ترین مشاغل خدماتی در بلوار اندرزگو محسوب میشود و محبوبیت قابل توجهی در این منطقه و محله های اطراف چیذر و کامرانیه برای خود دست و پا کرده که البته این مهم را مدیون اعتماد مشاریان و کاربران خود است. کارخانه قالیشویی پاکمهر بهترین […] ...

7 ژانویه 2022
ادامه مطلب