قالیشویی محدوده خیابان سمنگان: خیابان سمنگان از خیابان های اصلی محله نارمک در منطقه 8 در قسمت شمال شرقی تهران محسوب میشود. این خیابان جهتی شمالی – جنوبی دارد و از شمال به میدان رسالت و از جنوب به خیابان شهید ثانی منتهی می شود. از خیابان هاو کوچه های مرتبط با خیابان سمنگان ،میتوان […]

مشاهده بیشتر