قالیشویی پاکمهر در میدان هروی: قالیشویی پاک مهر در هروی ، از شاخص ترین قالیشویی های نزدیک به هروی، شمس آباد ، مبارک آباد، خیابان استاد حسن بنا، خیابان امیرنیا، خیابان برادران پناهی نیا در منطقه 4 تهران می باشد. این قالیشویی با در نظر گرفتن نظرات مشتریانان خود در مینی سیتی ، تصمیم بر […]

مشاهده بیشتر