قالیشویی پاک مهر در نزدیکی شهرک نفت قرار دارد که ، شاخص ترین قالیشویی دربین قالیشویی های شهرک نفت میباشد، قالیشویی در اشرفی اصفهانی ازجمله مناطقی میباشد که ، پاک مهر با خدمات دهی خود پوشش میدهد . قالیشویی پاکمهرکه خدمات شستشوی انواع فرش های ماشینی و دستباف ، انواع مبلمان ، خوشخواب ، پتو، پادری […]

مشاهده بیشتر