قالیشویی پاکمهر در خیابان سراج: خیابان سراج در منطقه 4 تهران واقع شده و از بلوار استقلال از شمال آغاز شده و خیابان فرجام در جنوب ختم میشود از خیابان های اطراف این خیابان میتوان خیابان اردیبهشت و بزرگراه باقری که در موازات خیابان سراج قرار دارند اشاره کرد همچنین اگر از بلواراستقلال به سمت […]

مشاهده بیشتر