قالیشویی پاکمهر در نزدیکی محله فدک: محله فدک در منطقه 8 شهرداری تهران قرار دارد و از شمال با بزرگراه رسالت ،از جنوب با خیابان شهید ثانی و مسیل باختر و از شرق با خیابان سمنگان و از غرب نیز با بزرگراه امام علی محدود میشود از دیگر خیابان های این محل خیابان شهیدمدنی و […]

مشاهده بیشتر