قالیشویی پاکمهر در خیابان ایرانشهر: همشهریان عزیز ساکن در سپهبد قرنی وخیابانهای اطراف چون خیابان کریم خان ، ایرانشهر ، عضدی و… آیا تا بحال به دنبال یک قالیشویی با برند کیفی بالا ومجاز بوده اید ونیافته اید ؟ آیا تا بحال شده از یک قالیشویی بخاطر ناآشنایی وعدم تخصص شکایت داشته باشید ؟ اگر […]

مشاهده بیشتر