قالیشویی پاکمهر در صاحب قرانیه: قالیشویی پاک مهر درصاحب قرانیه ، ممتاز ترین قالیشویی در بین تمام قالیشویی های منطقه میباشد. این قالیشویی همه روزه به صورت 24 در 7روز هفته ، در ارائه بهترین خدمات به شهروندان ساکن در صاحب قرانیه ، بلوار آفریقا ،نیاوران و سایر محله های منطقه 1 میباشد. قالیشویی پاکمهر خدمات […]

مشاهده بیشتر