آدرس قالیشویی در تهران: کلیه مناطق تهران | شمال تهران | غرب تهران | شرق تهران | جنوب تهران

مطالب قالیشویی

قالیشویی پاکمهر در خیابان دامپزشکی: خیابان دامپزشکی یکی از خیابان های اصلی در منطقه 10تهران است که از خیابان آذربایجان در شرق آغاز و به بزرگراه سعیدی در غرب ختم میشود. خیابان دامپزشکی از خیابانهای قدیمی و نسبتا کم عرض می باشد که به صورت یک طرفه شرقی، غربی است و همچنین از اهمیت زیادی […] ...

28 ژانویه 2017
ادامه مطلب