آدرس قالیشویی در تهران: کلیه مناطق تهران | شمال تهران | غرب تهران | شرق تهران | جنوب تهران

مطالب قالیشویی

قالیشویی نزدیک به شهرک ژاندارمری: در ابتدا قدری به معرفی این شهرک و موقعیت آن اشاره ای میکنیم: شهرک ژاندارمری از زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی در تهران استقرار داشته که به افسرها و درجه داران ژاندارمری برای سکونت واگذار میشد که پس از انقلاب اسلامی به مردم عادی فروخته شد. این شهرک از جنوب […] ...

11 فوریه 2017
ادامه مطلب