قالیشویی در خیابان کارون: قالیشویی در محدوده کارون ، قالیشویی بزرگ و تخصصی پاک مهر میباشد که با در دست داشتن پروانه رسمی کسب از هیات عالی نظارت بر صنف قالیشویان ، بهترین و به روز ترین خدمات را به اهالی ساکن در کارون، خوش ، قصرالدشت و جیحون عرضه میکند. این قالیشویی همه روزه […]

مشاهده بیشتر