قالیشویی شادآباد |66597347

نویسنده: ziba heidari
تاریخ: 2 آذر 1397

قالیشویی در شادآباد: شادآباد در منطقه 18 نزدیک و چسبیده به محله شمس آباد است که در گذشته زمین های این محله متعلق به روستای یافت آباد که بیشتر کاربرد زراعی و کشاورزی داشته و پوشیده از مزرعه ها و باغ های سرسبز بوده است و امروزه با توجه به جمعیت شهری تهران و تبدیل […]

مشاهده بیشتر