آدرس قالیشویی در تهران: کلیه مناطق تهران | شمال تهران | غرب تهران | شرق تهران | جنوب تهران

مطالب قالیشویی

قالیشویی پاکمهر در جوار بزرگراه کردستان: بزرگراه کردستان که یکی از بزرگراه های شمالی _ جنوبی است در دو منطقه 3 و منطقه 6 شهرداری تهران جای گرفته که مرکز تهران را به شمال تهران میپیوندد. 3راهی بزرگراه کردستان که بزرگراه شهیدگمنام و بزرگراه آل احمد هستند. نقطه آغازین این بزرگراه در جنوب میباشد و […] ...

6 ژانویه 2022
ادامه مطلب