آدرس قالیشویی در تهران: کلیه مناطق تهران | شمال تهران | غرب تهران | شرق تهران | جنوب تهران

مطالب قالیشویی

قالیشویی نزدیک اتوبان صدر: بزرگراه صدر که نام پیشینش بزرگ راه دوگل بوده اتوبانی در طبقه در شمال تهران است که جهت آن شرقی__ غربی است و محله های اقدسیه، کامرانیه، فرمانیه، قیطریه، الهیه و چیذر در شمال و محله های اختیاریه ، قلهک و زرگنده در جنوب این بزرگراه واقع شده اند. این بزرگراه […] ...

19 دی 1400
ادامه مطلب

قالیشویی نزدیک پل صدر: بزرگراه صدر که اتوبان دوگل نام پیش از انقلاب آن بوده اتوبانی دو طبقه در شمال تهران است که جهت این بزرگ راه شرقی__غربی است و محله های کامرانیه ، اقدسیه ، فرمانیه ، چیذر، قیطریه و الهیه در شمال آن؛ و محله های قلهک، اختیاریه و زرگنده در جنوب این […] ...

19 دی 1400
ادامه مطلب

قالیشویی در نزدیک پل صدر: قالیشویی پاک مهر، اطراف پل صدر میباشد. پاک مهر بنا به  در خواست مشتریانش ، تصمیم بر آن گرفت که خدمات رسانی خود را به صورت گسترده تر و کامل تر در منطقه قیطریه و پل صدر عرضه نماید و تنها به رضایتمندی مشتریانش   درباب شستشو فکر کند. نزدیکترین قالیشویی […] ...

19 دی 1400
ادامه مطلب

قالیشویی در بزرگ راه صدر: بزرگراه دو طبقه صدر یک از اتوبان های اصلی در شمال تهران است که جهتی شرق__غرب دارد و بیشتر محله های شمال شهر را به دیگر نقاط و به همدیگر متصل می سازد، این اتوبان از بزرگراه امام علی در شرق آغاز و تا اتوبان مدرس و تونل نیایش در […] ...

19 دی 1400
ادامه مطلب