آدرس قالیشویی در تهران: کلیه مناطق تهران | شمال تهران | غرب تهران | شرق تهران | جنوب تهران

مطالب قالیشویی

 پاک مهر محدوده خیابان شکوفه: خیابان شکوفه نام خیابانی در منطقه 14 شهرداری تهران است که از محله پیروزی آغازگشته و جهتی یک طرفه بسمت غرب دارد و به میدان شکوفه منتهی می شود، از جمله معابر مهمی که با خیابان شکوفه متصل شده اند؛ منطقه پیروزی، کنار گذر پیروزی، تونل امیرکبیر، ابن سینا، درودیان، […] ...

24 دی 1401
ادامه مطلب