آدرس قالیشویی در تهران: کلیه مناطق تهران | شمال تهران | غرب تهران | شرق تهران | جنوب تهران

مطالب قالیشویی

قالیشویی پاکمهر در خیابان بهار: خیابان بهار در منطقه 7 شهرداری تهران است که به دوبخش شمالی و جنوبی تقسیم می شودو از تقاطع خیابان طالقانی تا انقلاب بخش جنوبی و از طالقانی تا بهار شیراز را بخش شمالی این خیابان تشکیل می دهد، از مهمترین محله های اطراف این خیابان میتوان سهروردی، بهارستان، خاقانی، […] ...

17 آبان 1401
ادامه مطلب