قالیشویی خیابان آیت: خیابان آیت که یکی از خیابان های اصلی در قسمت شرقی تهران است که از شمال به بزرگراه رسالت و از جنوب به خیابان دماوند و میدان امامت می رسد. این خیابان نسبتا طویل در کنار محله های مهم و معروفی همچون نیروهوایی، هفت حوض، مدائن، نارمک، و تهرانپارس قرار دارد. قالیشویی […]

مشاهده بیشتر