تهران یکی از پرطرفدارترین و مهمترین شهرها و پایتخت ایران است که دارای جمعیتی افزون بر هفده میلیون نفر میباشد که بسته به میزان ظرفیت هرمنطقه شهروندان در آن مشغول زندگی هستند.از لحاظ محاسبه جغرافیایی هر منطقه دارای 4جهت میباشد، اما هرکدام از این جهات نیز به چهار قسمت تقسیم میشوند برای مثال جنوب شرق: […]

مشاهده بیشتر