قالی شویی پاکمهر در چهل وپنج متری زرند: خیابان 45 متری زرند از میدان شمشیری آغاز و تا بزرگراه فتح ادامه دارد و در این مسیر با بزرگراه سعیدی تقاطع داشته و از محله مهرآباد جنوبی نیز گذر می کند. خیابان چهل و پنج متری زرند در منطقه 9 شهرداری تهران واقع شده و با […]

مشاهده بیشتر