پاک مهر در محله سعیداباد: محله قدیمی سعید آباد در منطقه 18 تهران و همسایه نزدیک محله شادآباد است که رودخانه کن در مجاورت آن قرار دارد. از دیگر همسایگان سعید اباد می توان به محله شمس آباد، یافت آباد شمالی ، کوی هفده شهریور که نام های قبلی آن (کوی 25 شهریور و کوی […]

مشاهده بیشتر