قالیشویی در خیابان بهارشیراز: خیابان بهار شیراز که در منطقه 7 شهرداری تهران است در شمال شرقی میدان هفت تیر ، از خیابان دکتر مفتح آغاز و با خیابان های : امیراتابک یا سلیمان خاطر ، خیابان سهروردی و خیابان بهارشمالی متقاطع است تا به خیابان شریعتی برسد. از اماکن مهم واقع در خیابان بهار […]

مشاهده بیشتر