قالیشویی پاکمهر در نزدیکی محله فدک: محله فدک در منطقه 8 شهرداری تهران قرار دارد و از شمال با بزرگراه رسالت ،از جنوب با خیابان شهید ثانی و مسیل باختر و از شرق با خیابان سمنگان و از غرب نیز با بزرگراه امام علی محدود میشود از دیگر خیابان های این محل خیابان شهیدمدنی و […]

مشاهده بیشتر

قالیشویی پاکمهر در خیابان گلشن: خیابان گلشن در محله جمهوری در منطقه11 شهرداری تهران است که از انتهای خیابان زارع آغاز و تا میدان جنگ امتداد دارد و با دو خیابان جمهوری و آذربایجان متقاطع است خیابان باستان در غرب محله گلشن و خیابان یاسری در شرق به موازات این خیابان هستند و قالیشویی پاکمهر […]

مشاهده بیشتر

قالیشویی در خرمشهر: خیابان خرمشهر که برخی هنوز آن را با نام پیشین آپادانا میشناسند در منطقه عباس آباد خیابانی شرقی _ غربی است که، از شرق به خیابان سهروردی و از غرب به خیابان قنبرزاده در مجاورت مصلای بزرگ تهران در منطقه 7 شهرداری تهران محدود میشود. از آنجایی که قالیشویی پاکمهر در منطقه […]

مشاهده بیشتر