قالیشویی منطقه 7 |88690517

نویسنده: ziba heidari
تاریخ: 2 دی 1397
دسته بندی: قالیشویی منطقه7

قالیشویی در محدوده منطقه 7: منطقه 7 شهرداری تهران تقریبا در مرکز شهر قرار گرفته است. در واقع منطقه 7 در حصار منطقه 8 از شرق ، منطقه 6 در غرب ، از شمال غربی منطقه 3 و منطقه 4 از شمال شرقی و منطقه های 13 و 12 در جنوب قرار دارد. این منطقه […]

مشاهده بیشتر