پهن کردن فرش در جای مناسب

دسته بندی: خبر قالیشویی ,

پیش از هر توصیه ای د ر این زمینه یاد آوری این مطلب خالی از لطف نیست که معمولاً فرش های د ستباف بیشتر شهرهای ایران د ر سه قالب اصلی به لحاظ طرح بافته می شوند که عبارتند از: لچک ترنج، خشتی و افشانکه د ر میان آنها لچک ترنج از قدیم مورد استقبال بیشتری قرار گرفته و اغلب فرش هایی که شما د ر منازل یا د ر فرش فروشی ها می بینید ، د ر همین طرح بافته شده اند . البته طرح های د یگری نیز وجود د ارند که د ر شهرهای مختلف بر آن اساس بافته می شوند . گبه ها، فرش های ترکمنی و غیره از این دسته اند . د ر فرش های لچک ترنج د ار، علاوه بر حاشیه ای پهن که د ور تا د ور فرش را احاطه کرد ه است، نقشی د ر قالب شکل هند سی د ایره و یا بیضی د ر میان قرار گرفته که به آن ترنج می گویند و د ر چهار گوشه د اخلی حاشیه چهار نقش با فرم مثلثی قائم الزاویه که وتر آن خطی هلالی است، وجود د ارد که هر یک از این چهار نقش را هم لچک می گویند . برخی از کارشناسان فرش اد عا می کنند که طرح های اصلی فرش های ایرانی، برگرفته از معماری ساختمان های آن روزگار است. د ر نتیجه هنگامی که د ر ساختار خانه ها تغییری اساسی ایجاد می شد ه، طراحان فرش نیز از این تغییر تبعیت می کرد ه اند .

آنها بر این عقید ه اند که طرح لچک ترنج فرش ها از طرح پرد یس معماری ساختمان های سد ه آخر د وره اشکانیان الهام گرفته است. این معماری از فضای اند رونی، بیرونی تشکیل شد ه بود و د ر واقع فرش های لچک و ترنج د ار، نماد ی از حیاط این ساختمان ها بود ه اند . «لچک»ها باغچه های سبزیکاری چهار وجه حیاط و «ترنج» حوض میانی حیاط را یاد آور می شد ند . گل های میان آنها نیز به گلکاری های گل محمد ی حیاط اشاره می کرد ه اند . پس از گذشت زمان و ایجاد تغییرات د ر معماری و حذف حوض میانی و باغچه های سبزیکاری، طرح افشان فرش به وجود آمد . د ر این طرح، د یگر اثری از لچک و ترنج نبود و با حفظ همان حاشیه اصلی د ر فضای میان حاشیه ها، نقش هایی از انواع گل و ساقه و برگ د ید ه می شد . طرح های خشتی از جمله د یگر طرح های فرش های ایرانی هستند که براساس آن تمام سطح د اخلی مابین حاشیه ها به مستطیل هایی مساوی تقسیم شد ه و د ر د اخل هر یک نقشه ای بافته می شود که ممکن است این نقشه ها چند ین بار د ر خشت های مختلف تکرار شود . البته تکرار نشد ن آنها نشان از مرغوبیت نقشه و ابتکار طراح است.

منبع:فرش آنلاین

مطالب مرتبط
نظرات
ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − شش =

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پشتیبانی پاک مهر در وبسایت منتشر خواهد شد.