یکی ازتوانمندی های اقتصادی قم، فرش ابریشم است. فرش ابریشم در دنیا به نام قم شناخته می شود، حتی اگر درمراغه یا تبریز یا خارج از کشور بافته شود. به همین دلیل قم پایتخت فرش ابریشم جهان است .
طی سال های 1372 – 1374 صادرات فرش ایران رشد بالایی را تجربه کرد و از مرز یک میلیارد و 500 میلیون دلار گذشت. ولی به مرور و از سال 1375 به دلیل گرانی، ورود رقبای قدرتمند و کاهش شدید صادرات، جایگاه اقتصادی خود را از دست داده است، با توجه به این که صنعت فرش از سویی در اقتصاد خانوار وابسته به این صنعت و از سویی دیگر صنایع زیادی به آن وابسته است و ازهمه مهم تر هنری است که مخصوص ایرانیان است از موقعیت مناسب و ممتازی در اقتصادی برخوردار است و می تواند در صادرات غیرنفتی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است، نقش مهمی را ایفا نماید.
از مشکلات صنعت فرش دستباف می توان به تامین مواد اولیه مرغوب، تولید و بافت استاندارد، استانداردسازی، عدم ثبت جهانی نقشه ها و طرح ها، تورم و گران شدن دستمزدها، عدم پوشش بیمه ای مناسب، عدم تبلیغات صحیح، عدم اطلاع از سلیقه مشتری و جامعه هدف، قاچاق فرش، وجود رقبای متعدد از قبیل هند، چین، پاکستان، عدم تحرک صادرکنندگان در ایجاد بازارهای جدید و عدم دقت در بسته بندی اشاره نمود.
نکته مهم در صادرات این است که فرش دستباف کمترین میزان ارزبری و کم هزینه ترین شیوه اشتغال در کشور را دارد.

منبع:خبرفارسی