ما مفتخریم که یک ایرانی  هستیم و برای ایرانی بودنمان ، همین بس که فرشهایمان ،  نشانه اصیل بودن ما و نقش و نگارهای فرشهای ما ، نشان بهترین بودن  ما  و تا رو پود آن ، نشانگر زحمات دستانی است که برای حفظ کردن اصالتمان ، هرروزه میکوشند تا بهترین فرش های دستبافت  را […]

مشاهده بیشتر