قالیشویی پاک مهر در حوالی کمیل ، ازسرشناس ترین قالیشویی هایی میباشد که ارائه دهنده  خدمات 24 ساعته خود در کمیل میباشد. این قالیشویی با در برداشتن مجموعه ای کامل و مجزا ، همه روزه میکوشد تا بروز ترین و بزرگترین قالیشویی خود را وسیع تر و پوشش دهی خدمات خود را در سراسر تهران […]

مشاهده بیشتر