قالیشویی پاک مهر، با سابقه ای چند ساله و عضو اتحادیه شویندگان فرش بوده  که شعبه خود را در سعدی جنوبی نیز، افتتاح و داشتن مشتریان بیشمار ازسراسر تهران نشانگر صدق این ادعا میباشد. قالیشویی پاک مهر یکی از عوامل پیشرفت خود را استفاده از مواد شوینده درجه یک و دستگاه های جدید میداند هرچند مواد مرغوب دارای قیمتی  بالاتر میباشد ولی تجربه  قالیشویی به قالیشویی پاک مهر این رانشان داده است که رضایتمندی مشتریان ازکیفیت کار باعث خواهد شد تمامی هزینه های خرید مواد درجه یک و دستگاه های جدید پوشش داده شود.همچنین افزایش روزانه مشتریانی که قالیشویی پاک مهر را پیشهاد داده اند باعث شده این قالیشویی بتواند قیمت های  خدمات خود را با توجه به بازار رقابت پایین تر از رقبای دیگرنگه دارد وهمچنان در صدر بهترین قالیشویی های تهران قرار گیرند. مدیریت قالیشویی پاک مهر باهدف رضایتمندی مشتریان همواره در صد کاهش قیمت خدمات خود در عین حال استفاده ازبهترین مواد د ستگاه ها می باشد.

باما به کیفیت بیندیشید

بهترین قالیشویی  با پرسنل  فوق حرفه ای قالیشوی پاک مهر است که فرش های منزل شما را هم چون نگین درخشان می نمایند. قالیشویی پاکمهر متخصص درشستشوی مبلمان و موکت و پتو می باشد. قالیشویی پاکمهر باسرعت درتحویل  فرشها سعی در جلب رضایت شما را دارد. قالیشویی اطراف  سعدی جنوبی پاک مهربا  کیفیت بالا درخدمت شما همشهریان عزیز  می باشد.

 قالیشوی نزدیک سعدی جنوبی←قالیشویی پاک مهر