قالیشویی پاک مهر در نارمک:

برخی خدمات قالیشویی در نارمک عبارتنداز:

شستشوی انواع قالی ابریشم وقالی دستبافت که برای شستن این سری از قالی ها از مواد مخصوص به نوع قالی استفاده میشود

استفاده از ماشین آلاتپیشرفته توسط قالیشویی در نارمک به منظور افزایش کیفیت در شستشو

پایین ترین نرخ قالیشویی درسراسر تهران فقط در قالیشویی پاک مهر درنارمک

بکارگیری پرسنل مجرب وکارآزمودهدر روند شست وشووارائه خدمت قالیشویی نارمک

به منظور جلوگیری ازچروک وشکسته نشدن فرش پس ازشست وشو،قالیشویی پاکمهر نارمک آن رالول کردهودرکاور قرارمیدهد سپس درب منزل شماتحویل میدهد

استفاده از مواد شوینده درجه یک ومرغوب به منظور جلوگیری ازصدمه به فرش هابوسیله قالیشویی پاک مهر در نارمک

برای