قالیشویی در گیشا: گیشا نام محله ای در منطقه 2 تهران میباشد که قالیشویی پاکمهر در این محل شعبه فعال داشته و سالیان متمادی است که در این حیطه فعالیت مینماید. قالیشویی پاک مهر،  به روز ترین قالیشویی در نزدیکی گیشا بوده و این قالیشویی در سال های متعددی پس از کسب موفقیت های بسیار در […]

مشاهده بیشتر