قالیشویی پاک مهر در حوالی بهشتی ، قالیشویی بینظیر و متفاوت ، با سیستم کاری متنوع و بی مانند خود سعی دارد تا نیازتمام شهروندان گرامی را نسبت به قالیشویی و مبل شویی رفع نماید. این قالیشویی باداشتن چندین سال سابقه کاری درخشان در زمینه های شستشو و خدمات رسانی به شهروندان تهرانی ، همه […]

مشاهده بیشتر