قالیشویی پاکمهر متخصص درشستشوی فرشهای  دستباف و ماشینی شما شهروندان تهرانی درهمه ایام هفته می باشد .

وفرش های منزل شما را هم چون نگین درخشان می نمایند.

قالیشویی پاکمهر متخصص درشستشوی مبلمان و موکت و پتو می باشد.

قالیشویی پاکمهر باسرعت درتحویل فرشها سعی درجلب رضایت شما را دارد.

 قالیشویی نزدیک منتظری  پاک مهر با کیفیت بالا دروخدمت شما همشهریان عزیز  می باشد.

آدرس قالیشویی نزدیک منتظری

تلفن قالیشویی اطراف منتظری

ادرس قالیشویی درمنطقه منتظری

قالیشویی در قالیشویی  نزدیک منتظری

نزدیک تری قالیشوی نزدیک منتظری