قلیشویی پاک مهر شاخص ترین قالیشویی نزدیک شاهین جنوبی میباشد که با ارائه خدمات و سرویس دهی منظم  سعی دارد ، نیاز تمام اهالی این منطقه را نسبت به قالیشویی و مبل شویی رفع نماید.این قالشویی به دلیل وجود ویژگی ها و مزیت هایی که دارد ، اطمینان مردم را نسبت به خود کسب کرده […]

مشاهده بیشتر