آيات عظام امام، خامنه ‏اى، صافى، فاضل و نورى: لازم نيست به آنان بگويد.

آيت ‏الله مكارم: بنابر احتياط به آنان بگويد.

آيت ‏الله بهجت: خير، لازم نيست به او بگويد؛ مگر اينكه با او طورى معاشرت داشته باشد كه اگر نگويد، لوازم مشترك بين آن دو نجس خواهد شد.

آيت ‏الله تبريزى: اگر در معرض اين باشد كه نجاست به خوردنى‏ ها و آشاميدنى ‏ها سرايت كند، بايد به آنان بگويد.

آيت ‏الله وحيد: اگر او باعث اين امر شده و در معرض اين باشد كه نجاست به خوردنى ‏ها و آشاميدنى ‏ها سرايت كند، بايد به آنان بگويد.

آيت ‏الله سيستانى: اگر او باعث اين امر شده باشد، با دو شرط بايد به وى بگويد: يكى اينكه در معرض اين باشد كه نجاست به خوردنى‏ ها و آشاميدنى‏ هاى او سرايت كند و ديگر آنكه احتمال بدهد آنان به گفته او ترتيب اثر مى ‏دهند؛ ولى اگر بداند ترتيب اثر نمى‏ دهند، گفتن لازم نيست.

منبع:خبرگزاری تسنیم