نرسد حمل کرده و درکوتاه ترین زمان وبا کیفیت عالی و تضمینی وشستشوی اعلاء فرش ها به صورت لول شده و درکاور کشیده  به شما تحویل خواهند داد.

نزدیک ترین شعبه قالیشویی مجاز را درمنطقه        فلسطین       قالیشویی اسلامی پاکمهر می باشد.

ادرس قالیشویی درمسیر         فلسطین     قالیشویی پاکمهر دراختیار شماست.

مجهز ترین قالیشویی درحوالی    فلسطین     قالیشویی خوب پاکمهر دراختیار شما عزیزان می باشد.

قالیشویی درمحدوده   خواجه   فلسطین      قالیشویی پاک مهر دراختیار شما همشهریان گرامی می باشد.

قالیشویی درمسیر     خواجه     فلسطین      قالیشویی ارزان پاکمهر دراختیتر شما است.

قالیشویی اسلامی درمحله    فلسطین