قالیشویی در ارم | 44022848

دسته بندی: قالیشویی ارم ,

قالیشویی پاکمهر در منطقه ارم :

ﻣﺤﻠﻪي ارم در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ 5 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است و از ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ ﺑـﺰرگراه ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔﺮي و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن آب و اﻧﺪﯾﺸﻪ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎ(ﺷـﻬﯿﺪ ﺑـﺎﮐﺮي ) و ﻣﺤﻠـﻪ ي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﻨﻮﺑﯽ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آزادراه ﺗﻬﺮان ـ ﮐﺮج و ﻣﺤﻠﻪ ي اﮐﺒﺎﺗﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻞ رودﺧﺎﻧﻪي ﮐـﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪي 22 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را از «ﭘﺎرك ارم» ﮐﻪ در ﺟﻨـﻮب آن واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه، اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. قالیشویی پاکمهر بابیش از سالها تجربه در زمینه ارائه خدمات به همشهریان گرامی در محله ارم و محله های اطراف شامل؛ شهرک اکباتان، بلوار فردوس، بزرگراه ستاری و…در زمینه شستشوی انواع فرشهای ماشینی و دستباف ، انواع مبلمان ،خوشخواب ، فرشهای گل ابریشم ، ابریشم ، انواع پادری ،فرش رولی ، گبه ، ترمه ، تابلو ترمه ، کفپوش اتاق و … به صورت تخصصی و تضمینی و شستشو با دستگاه های مدرن روز آماده خدمت به مشتریان محترم میباشد.

قالیشویی پاکمهر در سراسر تهران بزرگ دارای شعبه می باشد شما همشهریان گرامی باتوجه به منطقه ای که سکونت دارید می توانید با نزدیک ترین شعبه قالیشویی پاکمهر تماس حاصل فرمایید تاپرسنل مجرب قالیشویی در اسرع وقت در محل سکونت شما حاضر شده و قالی ها را به صورت لول شده تحویل بگیرند . اگر در منطقه ارم  به دنبال قالیشویی مطمئن می باشید میتوانید فرشهای خود را به قالیشویی پاکمهر بسپارید.

قالیشویی نزدیک ارم  قالیشویی پاکمهر در اختیار شما همشهریان عزیز می باشد. قالیشویی پاکمهر تمام خدمات در شستشوبه صورت تضمین شده می باشد و نرخ شستشو طبق نرخ اتحادیه می باشد.

شماره تماس قالیشویی: 02144022848

نظرات
ارسال نظر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پشتیبانی پاک مهر در وبسایت منتشر خواهد شد.